تفاله هویج بسته بندی

فروشگاه مرکزی تفاله هویج بسته بندی ارزان

در کارخانجات تولید آبمیوه که از میوه های مختلف استفاده می کنند پوست و قسمت هایی از میوه ها که آب آنها گرفته شده است باقی می ماند که به عنوان تفاله و ضایعات میوه

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید