تفاله جو صادراتی

بازار عرضه تفاله جو صادراتی ارزان

به دلیل این که تفاله های جو دارای ارزش غذایی بسیار زیادی هستند در صنعت دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرند و با نرخی ارزان در دسترس افراد خریدار گذاشته می شون

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید